مشاور املاک و امور اقامتی ترکیه
مشاور املاک و امور اقامتی ترکیه

اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید خانه

اشخاصیکه در ترکیه اقدام به خرید خانه میکنند مستحق به حق اقامت برای خودشان و فامیل شان شناخته میشوند. این اقامت یک ساله بوده و سال به سال تا زمانیکه خانه در ملکیت شخص است تمدید میشود. اقامت برای خود شخص، همسرش و تمام فرزندان زیر 18 سال فامیل اعطا میشود. سایر اعضای فامیل همچون فرزندان بالای 18 سال، پدر و مادر شخصیکه قباله به نامش است، و یا سایر اعضای فامیل شخص همچون برارد و خواهر مستحق اقامه نمیباشد. ولی ماه راه حل های دیگر اقامتی برای سایر اعضای فامیل داریم. که در صورت نیاز با تماس شدن با ما رهنمایی های لازم را برای تان خواهیم کرد

 

اشخاصیکه بعد از ورود شان در ترکیه خانه و ملکیت خریداری مینمایند مستحق اخذ اقامت برای خود و فامیل شان میشوند. تمام اشخاصیکه توسط ویزه سیاحتی و یا تجارت وارد ترکیه میشوند میتوانند توسط همان ویزه خود درخواست به  اقامت بدهند و در صورت موجود بودن یک قباله شرعی از روی قباله دست داشته شان برایشان اقامت داده میشود. ملکیت های که بطور شریکی خریده میشود و قباله بنام اضافه از یک نفر میباشد تمام اشخاصیکه در ملکیت سهم دارند و نام شان در قباله ذکر است مستحق اقامت برای خود و فامیل شان میباشند. اقامت از طریق خرید ملکیت تا زمانیکه شخص خانه را نفروخته است قابل تمدید میباشد. سالانه اداره مهاجرت با تاییدی قباله از نفروخته شدن آن اقامت شخص را بدون نیاز از خارج شدن از ترکیه تمدید مینمایند

 

برای معلومات بیشتر در این مورد با ما به تماس شوید.

Print Print | Sitemap
© Afghan Turk Consultancy مشاوره افغان ترک

تمـــــاس با ما:ـ

دفتر ترکیه:ـ

Adddress:
Yeşilkent Mah. 1953 Sok. No:50E / 25 Innovia 2 Ticari Çarşı M-25 Esenyurt/İstanbul


Phone:   +90 537 3056914

E-mail: info@afghanturk.info

 

Viber:      +90 537 3056914

Whatsapp: +90 537 3056914​

IMO:          +90 537 3056914

Telegram:  ​+90 537 3056914

Wechate:    Zhakfar

Skype ID:   afghanturk.info

 

دفتر کابل:ـ

E-mail: 
turkey@afghanlogisticstours.com

Add: Kindly call for address

 

دفتر مزارشریف:ـ

E-mail: info@afghanturk.info

Add: Kindly call for address

صفحه مارا لایک و شیر نمایید