مشاور املاک و امور اقامتی ترکیه
مشاور املاک و امور اقامتی ترکیه

اقامت سیاحتی/توریستی ترکیه

کسانیکه با ویزه سیاحتی وارد ترکیه میشوند میتوانند برای اقامت ترکیه درخواست کنند و اقامت یک ساله سیاحتی دریافت نمایند. این اقامت تحت شرایط خاص قابل تمدید میباشد. اخذ اقامت از این طریق ضرورت به خرید خانه، ثبت شرکت و ضرورت به هیچ نوع سرمایه گذاری ندارد.

 

ماده ۳۲ – شرایط اقامت ترکیه کوتاه مدت

برای صدور  اقامت ترکیه بصورت کوتاه مدت شرایط ذیل الزمی است

الف) ارائه تقاضا به استناد یک یا چند مورد از دلیل مطرح شده در فقره اول ماده ۳۱ و ارائه اسناد واطلاعات مربوط با موضوع تقاضا

ب) عدم شدن شمول ماده ۷

پ) برخورداری از شرایط کلی در خصوص استاندارد های سلامت وامنیت

ت) ارئه سند سجل کیفری که از سوی مقامات ذیصلاح کشور متبوع متقاضی یا کشوری که وی در آن کشور به صورت قانونی اقامت دارد در صورت نیاز

ث) ارائه اطلاعات لازم در خصوص آدرس محل اقامت در ترکیه

 

ماده ۳۳ – رد، ابطال و یا عدم تمدید  اقامت ترکیه کوتاه مدت

در مواقع ذیل  اقامت ترکیه کوتاه مدت صادر نمیشود، در صورت صدور باطل می شود و در صورت انقضای مهلت تمدید نمیشود

الف) در صورت عدم احراز یک یا چند مورد از شرطی که در ماده ۳۲ مطرح شده و یا در صورت از بین رفتن آن شرایط

ب) در صورتی که مشخص شود اقامت صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن مورد استفاده قرار گرفته است

پ) در صورتی که فرد مقیم در مدت یکسال اخیر در مجموع بیش از یکصدو بیست روز در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

ت) در صورتی که حکم به طرد وی ویا حکم  ممنوعیت ورود به وی صادر شود

 

Print Print | Sitemap
© Afghan Turk Consultancy مشاوره افغان ترک

تمـــــاس با ما:ـ

دفتر ترکیه:ـ

Address:

Cumhuriyet Mh. D100 Karayolu Cd. (Beykent Metrobüs Station)
Istanbul Outlet Park
K: 2 (2nd Floor) No: 68/2

Beykent, Beylikdüzü, İstanbul

 

Phone: +90 551 027 54 04
Whatsapp/Telegram

E-mail: info@afghanturk.info

 

 

دفتر کابل:ـ

E-mail: ​info@afghanturk.info

 

دفتر مزارشریف:ـ

E-mail: info@afghanturk.info

 

 

صفحه مارا لایک و شیر نمایید