مشاور املاک و امور اقامتی ترکیه
مشاور املاک و امور اقامتی ترکیه

شهرک بیلکدوزو

تعداد اطاق: 2+1

کرایه: 1000 لیر

مساحت: 110 متر

موقعیت: بیلکدوزو

 

تصاویر بیشتر

شهرک شلاله

تعداد اطاق: 3+1

کرایه: 1300 لیر

مساحت: 150 متر

موقعیت: بیلکدوزو

 

تصاویر بیشتر

 3 شهرک انویا

تعداد اطاق: 2+1

کرایه: 1000 لیر

مساحت: 92 متر

موقعیت: حسنیورت

 

تصاویر بیشتر

شهرک شلاله

تعداد اطاق: 2+1

کرایه: 1000 لیر

مساحت: 115 متر

موقعیت:بیلکدوزو

 

تصاویر بیشتر

شهرک انویا 2

تعداد اطاق: 2+1

کرایه: 1100 لیر

مساحت: 105 متر

موقعیت: حسنیورت

 

تصاویر بیشتر

شهرک انویا 3

تعداد اطاق: 3+1

کرایه: 1250 لیر

مساحت: 127 متر

موقعیت: حسنیورت

 

تصاویر بیشتر

شهرک انویا 3

تعداد اطاق: 1+1

کرایه: 800 لیر

مساحت: 51 متر

موقعیت: حسنیورت

 

تصاویر بیشتر

شهرک انویا 3

تعداد اطاق: 1+1

کرایه: 1000 لیر همراه با لوازم

مساحت: 110 متر

موقعیت: حسنیورت

تصاویر بیشتر

شهرک انویا 2

تعداد اطاق: 1+1

کرایه: 850 لیر

مساحت: 64 متر

موقعیت: حسنیورت

 

تصاویر بیشتر

Print Print | Sitemap
© Afghan Turk Consultancy مشاوره افغان ترک

تمـــــاس با ما:ـ

دفتر ترکیه:ـ

Adddress:
Yeşilkent Mah. 1953 Sok. No:50E / 25 Innovia 2 Ticari Çarşı M-25 Esenyurt/İstanbul

 

E-mail: info@afghanturk.info

 

Wechate:    Zhakfar

Skype ID:   afghanturk.info

 

 

دفتر کابل:ـ

E-mail: ​Turkey@afghanlogisticstours.com

 

دفتر مزارشریف:ـ

E-mail: info@afghanturk.info

 

 

 

 

صفحه مارا لایک و شیر نمایید